Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA
Authors: Nguyễn Thị Thanh Tú
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Bùi Quốc Khánh
Keywords: Công cụ phát triển phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống điều khiển tự động hóa trong công nghiệp. Lịch sử phát triển của các chuẩn kết nối và OPC UA, tổng quan về OPC. Xây dựng bộ công cụ OPC UA client-server SDK cho hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng dụng bộ công cụ OPC vào bài toán giám sát và điều khiển, vào hệ thống điều khiển quá trình trong công nghiệp
Description: Luận án tiến sĩ Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5127
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

183

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277071.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277701-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.