Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo hợp kim Titan xốp ứng dụng làm vật liệu cấy ghép
Authors: Hoa Xuân Hòa
Advisor: Nguyễn Đặng Thủy
Keywords: Hợp kim; Chế tạo; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hợp kim Titan xốp. Cơ sở lý thuyết và các phương pháp chế tạo. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo hợp kim titan xốp bằng phương pháp phân rã thiêu kết. Xác định tính chất và tối ưu hóa quy trình công nghệ chế tạo hợp kim titan xốp bằng phương pháp phân rã thiêu kết.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5149
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297792.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297792-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 121,12 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.