Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt tới tổ chức và tính chất của thép không gỉ song pha
Authors: Lê Thu Hà
Advisor: Nguyễn Anh Sơn
Keywords: Thép không gỉ; Tính chất; Nhiệt độ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thép không gỉ. Thép không gỉ song pha. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sự hình thành tổ chức khi làm nguội liên tục, ảnh hưởng của các thông số cơ bản khi nguội tại nhiệt độ tiết pha...
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5152
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310170-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310170.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.