Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng hệ thống IIT của hãng ABB cho dây chuyền sản xuất điện ở Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1
Authors: Nguyễn Hải Hà
Advisor: Phạm Thượng Hàn
Keywords: Công nghệ; Điện
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về nhà máy. Hệ thống HTC tổng hợp. Hệ thống ABB AC800F. Hệ thống điều khiển mức nước bao hơi.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/517
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254054.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 4,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254054-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 144,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.