Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng điện năng lưới điện huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định và các giải pháp nâng cao chất lượng điện áp
Authors: Đào Thị Liên Hương
Advisor: Nguyễn Hoàng Dũng
Keywords: Chất lượng điện năng; Điện năng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quát về lưới điện phân phối, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng điện năng. Các biện pháp điều chỉnh điện áp và nâng cao chất lượng điện năng. Đánh giá chất lượng điện áp lưới phân phối điện trung áp và chọn giải pháp khắc phục
Description: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5176
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295667.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295667-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.