Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất từ và hiệu ứng GMI trong vật liệu từ vô định hình và nano tinh thể ứng dụng làm cảm biến dòng điện
Authors: Nguyễn Hữu Tình
Advisor: Nguyễn Hoàng Nghị
Keywords: Hiệu ứng GMI; Vật liệu từ vô định hình; Nano tinh thể
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu tổng quan về hiệu ứng GMI, hệ mẫu vô định hình nền côban và hệ mẫu finemet. Khảo sát ảnh hưởng của sự thay đổi thành phần, chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc, tính chất từ của hai hệ mẫu.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Vật lý chất rắn - Mã số: 62.44.07.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5179
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240986.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240986-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.