Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, chế tạo hệ đo bức xạ điện từ và bước đầu ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và trong Y học
Authors: Mai Hữu Thuấn
Advisor: Nguyễn Trường Luyện
Nguyễn Trọng Lưu
Keywords: Bức xạ điện từ; Thiết bị đo bức xạ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về tổng quan. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả chế tạo và hoàn thiện hệ đo lường truyền dẫn VI BA. Khảo sát sự phân bố công suất bức sạ VI BA môi trường và điện thoại di động. Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của BXCT lên cơ thể sống.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật - Mã số: 62.44.17.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5184
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240989.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240989-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.