Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot tác hợ MRM trong gia công cơ khí
Authors: Nguyễn Thị Quyên
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Thiết kế quỹ đạo; Gia công cơ khí
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về robot tác hợp. Khảo sát động học mô hình robot tác hợp. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot tác hợp
Description: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5192
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296905.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296905-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 60,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.