Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu POLYME COMPOZIT thân thiện môi trường trên cơ sở POLYLACTIC AXIT, POLYETYLEN mạch thẳng tỷ trọng thấp gia cường bằng sợi nứa
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Advisor: Bùi Chương
Nguyễn Huy Tùng
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Vật liệu polyme compozit
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về vật liệu polyme compozit, vật liệu PC thân thiện với môi trường, phân hủy sinh học của chất dẻo và nhựa nền trong PC. Chuẩn bị nguyên liệu là sợi nứa và các phương pháp nghiên cứu từ đó đưa ra các kết quả và thảo luận.
Description: Luận án tiến sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu cao phân tử và tổ hợp - Mã số: 62.52.94.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5193
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240995.pdf
    Restricted Access
  • Size : 16,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240995-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 929,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.