Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm root ứng dụng trong công nghiệp
Authors: Nguyễn Thành Chung
Advisor: Nguyễn Hồng Thái
Keywords: Máy bơm; Thiết kế động học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bơm root. Thiết kế động học bơm root kiểu xyclôit. Thiết kế động học bơm root kiểu mới theo nguyên lý bánh răng không tròn. Tính toán lưu lượng bơm root kiểu biên dạng xyclôit. Tính toán thiết kế bơm root loại 2 răng
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Cơ điên tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5196
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297096-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297096.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.