Thông tin tài liệu


Title: Giảm bậc hệ thống xử lý tín hiệu số và ứng dụng trong viễn thông
Authors: Đào Huy Du
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Hữu Công
Keywords: Bài toán giảm bậc mô hình; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về tổng quan bài toán giảm bậc mô hình. Các thuật toán giảm bậc mô hình. Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bộ lọc số và Bank lọc số.
Description: Luận án tiến sĩ Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông- Mã số: 62.52.70.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5203
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277003.pdf
    Restricted Access
  • Size : 834,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277003-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 511,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.