Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quản lý lưới điện truyền tải trong thị trường điện Việt Nam
Authors: Lê Quang Hải
Advisor: Trần Bách
Keywords: Quản lý lưới điện; Truyền tải điện; Thị trường điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về thị trường điện và những vấn đề về truyền tải điện trong thị trường điện. Nghiên cứu các phương pháp xác định phí truyền tải và nghẽn mạch, đề xuất lựa chọn phương pháp tính phí truyền tải cho thị trường điện Việt Nam. Tăng khả năng tải chống nghẽn mạch của lưới điện bằng các giải pháp kỹ thuật.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện - Mã số: 62.52.50.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5208
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277009.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277009-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 786,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.