Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa - khử của phức chất Cu(II) với Ligan và hỗn hợp Ligan
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Ngô Kim Định
Keywords: Phức chất xúc tác; Xúc tác đồng thể
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày cơ sở tạo phức chất xúc tác, sự tạo phức xúc tác, cơ chế phản ứng khi có phức chất xúc tác, chuẩn bị hóa chất và phương pháp nghiên cứu. Tiến hành nghiên cứu quá trình phân hủy H2O2, quá trình oxi hóa IND, nghiên cứu ứng dụng và phân tích các kết quả.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý - Mã số: 62.44.31.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5213
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277011.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277011-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 589,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.