Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp thuốc điều trị ung thư ALTRETAMIN
Authors: Trần Thái Ngọc
Advisor: Phan Đình Châu
Vũ Bình Dương
Keywords: Ung thư
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Altretamin, các phương pháp tổng hợp altretamin, một số phương pháp hóa lý dùng trong xác định cấu trúc hóa học và độ tinh khiết của các hợp chất hữu cơ. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát xây dựng quy trình tổng hợp Altretamin quy mô phòng thí nghiệm; kết quả xác định cấu trúc hóa học và kiểm nghiệm Altretamin tổng hợp được.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5242
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310094.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310094-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310094-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.