Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng xúc tác từ khoáng chất thích hợp của Tuyên Quang, ứng dụng cho khử màu nước thải sản xuất bột giấy bằng ozon
Authors: Bùi Tiến Dũng
Advisor: Phan Huy Hoàng
Keywords: Nước thải
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đặc điểm địa lý, địa hình và đánh giá, phân loại trữ lượng tài nguyên khoáng sản tại Tuyên Quang. Tổng quan về các phương pháp chế tạo xúc tác từ khoáng chất, về các phương pháp xác định đặc trưng của khoáng chất và xúc tác, xử lý màu nước thải bằng ozon. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định tính chất lý học của khoáng chất chứa kim loại đa hóa trị,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5246
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310135 .pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310135-bìa .pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310135-tt .pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.