Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều chế diamoni photphat (DAP) 18-46-0 từ axit photphoric trích ly của Nhà máy DAP Đình Vũ
Authors: Bùi Thị Hiếu
Advisor: La Thế Vinh
Hoàng Anh Tuấn
Keywords: Axit photphonic
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất axit photphoric trích ly, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nêu các phương pháp nghiên cứu - thực nghiệm. Kết quả khảo sát thực trạng công nghệ và chất lượng sản phẩm tại Nhà máy DAP Đình Vũ,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5248
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310146.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310146-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 448,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.