Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều chế TiO2 từ quặng Ilmenit
Authors: Nguyễn Thị Hoàng Ly
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Titan
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan titan dioxit, chế tạo chất màu titan dioxit từ khoáng ilmenite, chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở titan dioxit. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả xác định đặc tính của nguyên liệu ilmenite, nghiên cứu điều chế TiO2 từ quặng ilmenit, nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5249
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310147.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310147-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310147-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.