Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ sấy mực ứng dụng năng lượng vi sóng
Authors: Dương Văn Tùng;
Advisor: Nguyễn Minh Hệ
Keywords: Sấy
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khai thác, chế biến mực khô ở tỉnh Bình Định; đặc điểm sinh học của mực đại dương, công nghệ và thiết bị sấy mực; năng lượng vi sóng và ứng dụng trong công nghệ sấy; ứng dụng của vi sóng. Giới thiệu thiết bị sấy vi sóng qui mô, quy trình sấy mực bằng máy sấy vi sóng, các chỉ tiêu chất lượng của mực sấy. Kết quả đồ thì quá trình sấy mực bằng vi sóng, bảng đánh giá chất lượng sản phẩm mực sấy,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5251
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310241.pdf
    Restricted Access
  • Size : 95,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310241-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 78,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310241-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.