Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải mực in bao bì tại các nhà máy công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Trần Hữu Khánh
Advisor: Nguyễn Văn Xá
Keywords: Mực in
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghiệp bao bì mực in. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải Công ty TNHH Cô Như, nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ đến quá trình xử lý nước thải, xây dựng chế độ công nghệ tối ưu cho quá trình xử lý nước thải của công ty
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5252
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310242.pdf
    Restricted Access
  • Size : 19,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310242-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 86,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310242-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 174,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.