Thông tin tài liệu


Title: Phân lập và xây dựng phương pháp định lượng một số xanthon trong vỏ quả măng cụt bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Trần Thu Hương
Keywords: Măng cụt
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: ổng quan về cây măng cụt. Nêu phương pháp nghiên cứu: phương pháp chiết tách, sắc ký cột (CC), sắc ký lớp mỏng...Thực nghiệm thu mẫu thực vật, chiết tách và nâng cao hàm lượng các hợp chất xanthone, xác định hàm lượng các xanthone bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao...Kết quả nghiên cứu chiết tách và nâng cao hàm lượng các hợp chất xanthone, định lượng hàm lượng xanthone trong mẫu cặn chiết vỏ quả măng cụt, xác định hoạt tính gây độc tế bào của mẫu cao chiết với một số dòng tế bào ung thư.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5272
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310248.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310248-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 124,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310248-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 333,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.