Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu bọc lót đường ống chịu nhiệt, chịu hóa chất và ứng dụng trong công nghiệp
Authors: La Hồng Hải
Advisor: La Thế Vinh
Keywords: Đường ống
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ăn mòn và mài mòn các đường ống trong công nghiệp, về vật liệu bọc lót đường ống, nghiên cứu chế tạo vật liệu mới có tính năng chịu nhiệt và chịu hóa chất làm vật liệu bọc lót đường ống. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu hàm lượng các oxit trong nguyên liệu đầu, ảnh hưởng của lượng keo đến cường độ của vật liệu,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5273
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310417.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310417-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 71,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310417-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.