Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập
Authors: Nguyễn Quang Thắng
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: An ninh mạng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về an ninh trên không gian mạng, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), các kiểu tấn công. Ứng dụng snort trong IDS/IPS. Thử nghiệm hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập với snort.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5286
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310168.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310168-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.