Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở miền Bắc Việt Nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Authors: Nguyễn Văn Lợi
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Hoàng Đình Hòa
Keywords: Chất tạo mùi; Hương liệu thực phẩm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án khảo sát nguyên liệu quả có múi thích hợp cho việc thu hồi tinh dầu, xây dựng quy trình thu hồi tinh dầu, xác định các chỉ số hóa lý và các cấu tử trong tinh dầu, xác định các cấu tử tạo hương thuộc nhóm terpenoid, nghiên cứu làm giàu các cấu tử hydrocarbon có chứa oxy, nghiên cứu tổ hợp nhân hương và tạo hương liệu quả có múi, nghiên cứu ứng dụng hương liệu quả có múi vào trong công nghệ thực phẩm.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Chế biến thực phẩm và đồ uống - Mã số: 62540101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5295
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277029.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277029-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 899,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.