Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cố định tế bào và ứng dụng trong lên men etanol từ rỉ đường bằng phương pháp liên tục
Authors: Nguyễn Thị Hương
Advisor: Hoàng Đình Hòa
Đặng Hồng Ánh
Keywords: Tế bào nấm men; Lên men etanol; Cố định tế bào
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án giới thiệu một số nét cơ bản về etanol, vấn đề cố định nấm men trên giá thể và phương pháp cố định, các phương pháp lên men và một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men; Giới thiệu vật liệu và phương pháp nghiên cứu.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm - Mã số: 62540101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5302
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277036.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277036-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 391,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.