Thông tin tài liệu


Title: Một số nghiệm soliton của các phương trình Yang-Mills và ứng dụng
Authors: Nguyễn Quốc Hoàn
Advisor: Nguyễn Viễn Thọ
Keywords: Lý thuyết Yang-Mills; Nghiệm soliton
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án giới thiệu soliton topo trong các hệ trường gauge abel và phiabel; Nghiệm soliton của hệ yang-mills với nguồn ngoài đối xứng trục; Giới thiệu phương trình chuyển động của hạt màu trong trường chuẩn; Giới thiệu thế hiệu dụng và quỹ đạo hạt trong trường chuẩn.
Description: Luận án tiến sỹ - Ngành Vật lý - Chuyên nghành Vật lý lý thuyết và vật lý toán học - Mã Số: 62440103
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5310
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277045.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277045-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 955,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.