Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Vũ Thị Hồng
Advisor: Bùi Thị Thúy Hằng
Keywords: Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nêu thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2010-2014. Đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2015-2020.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5373
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310046.pdf
    Restricted Access
  • Size : 999,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310046-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.