Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bài giảng điện tử môn mạch điện tử hệ cao đẳng tại Trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa
Authors: Phạm Xuân Anh
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn của bài giảng điện tử. Nêu thực trạng về giảng dạy môn mạch điện tử tại Trường cao đẳng nghề Thanh Hóa. Thiết kế bài giảng điện tử môn mạch điện tử và thực nghiệm sư phạm
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5385
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

417

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310395.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310395-bia.pdf
    Restricted Access
  • Size : 271,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310395-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 179,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.