Thông tin tài liệu


Title: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học môn cơ khí đại cương ở Khoa sư phạm kỹ thuật - Đại học sư phạm Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Dạy học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lí luận và thực tiễn vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học kỹ thuật. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học bộ môn "cơ khí đại cương" cho sinh viên khoa sự phạm kỹ thuật - trường Đại học sư phạm Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5387
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

170

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310465.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310465-bia.pdf
    Restricted Access
  • Size : 223,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310465-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 268,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • test.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.