Thông tin tài liệu


Title: Khuyếch đại quang sợt tạp erbium
Authors: Hà Thị Phương
Advisor: Ngô Quỳnh Thu
Keywords: Bộ khuyếch đại quang
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tính chất quang của thuỷ tinh pha tạp đất hiếm với một loại nguyên tố đất hiếm điển hình được sử dụng rộng rãi trong các bộ khuyếch đại quang là erbium; bộ khuyếch đại quang sợi pha tạp erbium, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của nó, đồng thời xây dựng hệ phương trình tốc độ làm cơ sở để xây dựng chương trình mô phỏng EDFA.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5554
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

177

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223578.PDF
      Restricted Access
    • Size : 907,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.