Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong dự báo nhu cầu điện năng
Authors: Đinh Phước Huy
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Nhu cầu điện năng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm. Ứng dụng Matlab mô phỏng dự báo nhu cầu điện năng bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/557
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240025.pdf
    Restricted Access
  • Size : 931,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000240025-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.