Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng giải pháp chống tấn công từ chối dịch vụ trên tầng ứng dụng cho websites
Authors: Nguyễn Xuân Quang
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Website; An ninh mạng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ trên tầng ứng dụng trên website. Xây dựng hệ thống ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ cho website. Triển khai, thử nghiệm hệ thống
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5612
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310221.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310221-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.