Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng tính toán song song màu hóa ảnh
Authors: Đỗ Bảo Sơn
Advisor: Lã Thế Vinh
Keywords: Bộ xử lý; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5621
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310444.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310444-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 261,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.