Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp bảo mật dựa trên trí thông minh doanh nghiệp cho thương mại hóa công nghệ
Authors: Nguyễn Mạnh Tuấn
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Thương mại hóa; Công nghệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu hiện trạng an toàn các ứng dụng web thương mại hóa công nghệ, đặc điểm của truy vấn trong tấn công ứng dụng web, các giải pháp phát hiện tấn công vào web thương mại hóa công nghệ. Cơ sở lý thuyết và công nghệ. Đề xuất mô hình phát hiện truy vấn bất thường cho ứng dụng thương mại hóa công nghệ sử dụng BI.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5624
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310454.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310454-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 435,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.