Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lựa chọn phương án vật liệu phù hợp cho quần chỉnh hình tạo dáng thẩm mỹ
Authors: Phạm Thị Hảo
Advisor: Vũ Thị Hồng Khanh
Keywords: Quần áo; Vật liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chung về quần chỉnh hình tạo dáng và các yêu cầu của quần chỉnh hình tạo dáng; một số nghiên cứu về quần chỉnh hình tạo dáng; các yêu cầu đối với vải sử dụng làm quần chỉnh hình tạo dáng và phương pháp đánh giá các yêu cầu này. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số mẫu quần chỉnh hình tạo dáng đang có trên thị trường
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ Vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5631
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310186.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310186-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 218,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.