Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng triết lý sản xuất tinh gọn lean nhằm giảm thiểu lãng phí trong một doanh nghiệp may áo jacket tại Việt Nam
Authors: Phạm Thị Kim Tuyến
Advisor: Đoàn Anh Vũ
Keywords: Quần áo; Sản xuất; Chi phí
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống sản xuất tinh gọn - lean manufacturing. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả cân bằng chuyền, thực hiện chuyển đổi nhanh,...
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ Vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5636
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310476.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310476-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 308,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.