Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát khả năng tái sử dụng xơ da thuộc phế liệu để chế tạo vật liệu polyme composite trên cơ sở nhựa epoxy
Authors: Ngô Thị Kim Thoa
Advisor: Đoàn Anh Vũ
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Chế tạo; Nhựa epoxy
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu tổ hợp, nhựa epoxy, về xơ da và phế liệu xơ da, tái chế xơ da phế liệu và ứng dụng xơ da phế liệu trong chế tạo vật liệu tổ hợp. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xơ da tới hàm lượng phần gel; nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của các thông số nén ép định hình tới tính chất cơ học của vật liệu tổ hợp
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5637
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310487.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310487-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 223,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.