Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kích thước đến lưu lượng của bơm hypôgerotor
Authors: Trần Ngọc Tiến
Advisor: Nguyễn Hồng Thái
Keywords: Bơm thủy lực; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bơm thủy lực thể tích bánh răng ăn khớp trong biên dạng xyclôít. Thiết kế biên dạng bánh răng hypôxyclôít ăn khớp trong của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Ảnh hưởng của các thông số hình học đến lưu lượng của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Chế tạo và kiểm chứng bằng thực nghiệm.
Description: Luận văn chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5639
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310500.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310500-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 228,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.