Thông tin tài liệu


Title: Xác định quy luật phân bổ của độ chính xác khi tiện trục dài thép cacbon trên máy tiện vạn năng
Authors: Phan Chiến Thắng
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Máy tiện; Độ chính xác
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về độ chính xác gia công cơ khí. Giới thiệu các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.
Description: Luận văn chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5640
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310505.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310505-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.