Thông tin tài liệu


Title: Hệ trợ giúp ra quyết định lập lịch trực hỗ trợ tư vấn tổng đài
Authors: Nguyễn Hồng Nhung
Advisor: Phạm Văn Hải
Keywords: Tổng đài; Mô hình; Dữ liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mô hình call center, khái niệm mô hình mờ, tiền xử lý dữ liệu, hệ trợ giúp lập lịch của call center hiện nay. Hệ trợ giúp ra quyết định lập lịch trực hỗ trợ tư vấn tổng đài. Phân tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và kết quả
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5641
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310050.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310050-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 240,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.