Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo sản phẩm nhựa kỹ thuật bằng phương pháp đúc, ứng dụng chế tạo chi tiết phục vụ quốc phòng
Authors: Đào Quốc Hùng
Advisor: Trần Xuân Thái
Keywords: Khuôn; Chế tạo; Công nghệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ ép phun. Ứng dụng CAE trong thiết kế khuôn. Ứng dụng CAE thiết kế, chế tạo khuôn ép chi tiết nhựa phục vụ quốc phòng
Description: Luận văn Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5645
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297204.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297204-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,98 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.