Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế tổ hợp máy hàn - nắn dầm thép phục vụ các công trình giao thông và xây dựng
Authors: Phạm Xuân Phú
Advisor: Phạm Văn Nghệ
Keywords: Máy hàn; Dầm thép; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tổ hợp máy hàn - nắm dầm thép, phạm vi ứng dụng dầm thép, tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam. Đặc điểm biến dạng của tổ hợp dầm cỡ lớn, lý thuyết quá trình uốn tấm, tính toán công nghệ uốn nắn tổ hợp dầm cỡ lớn. Các kết quả nghiên cứu bằng mô phỏng số. Thiết kế máy nắn dầm.
Description: Luận văn Chuyên ngành Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5646
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297230.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297230-tt.PDF
    Restricted Access
  • Size : 237,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.