Thông tin tài liệu


Title: Tính toán dao động của hệ nhiều vật phẳng đàn hồi
Authors: Dương Minh Hải
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Động lực học; Đàn hồi
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. Tính toán dao động của cơ cấu bốn khâu có thanh truyền đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô phỏng số bài toán, tính toán dao động của hệ nhiều vật phẳng đàn hồi với các thuật giải.
Description: Luận văn Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5651
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297759.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.