Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển cơ cấu dao động đầu hàn sử dụng bộ vi xử lý
Authors: Phạm Huy Hoàng
Advisor: Bùi Văn Hạnh
Keywords: TJ145
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ cấu dao động đầu hàn. Tính toán thiết kế kết cấu cơ khí cơ cấu dao động đầu hàn. Thiết kế hệ thống điều khiển. Xây dựng thuật toán và viết chương trình điều khiển. Chế tạo kết cấu cơ khí, lắp ráp mạch điều khiển.
Description: Luận văn Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5654
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297777.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297777-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.