Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính gia công vật liệu bằng ma trận định hướng
Authors: Đỗ Tuấn Anh
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Vật liệu; Gia công cơ khí; Ma trận
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tính gia công của vật liệu. Phương pháp xác lập biểu đồ và ma trận xác định các đặc tính gia công được của vật liệu. Nghiên cứu áp dụng phương pháp ma trận đồ thị để xác định tính gia công vật liệu cho một số nguyên công.
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5658
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297855.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297855-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 370,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.