Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu gia công EDM trong môi trường dung dịch có chưa bột kim loại titan
Authors: Vũ Minh Cường
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Gia công tia lửa điện; Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Sơ lược các phương pháp gia công không truyền thống, phương pháp gia công bằng tia lửa điện, nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp EDM. Giới thiệu phương pháp Taguchi, xây dựng ma trận thí nghiệm tỏng PMEDM sử dụng bột titan, phân tích sự thay đổi. Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến nhấp nhô bề mặt.
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5660
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297861.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297861-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 250,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.