Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động học và mô phỏng robot trong gia công bằng tia laze
Authors: Phạm Ngọc Hải
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot; Động học; Gia công
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ứng dụng, cấu trúc động học robot trong gia công bằng tia laze, cơ sở khảo sát động học robot. Khảo sát động học, mô phỏng hoạt động robot trong gia công bằng tia laze.
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5671
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310370.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310370-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 386,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.