Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử web service
Authors: Mai Thúy Ngân
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Website; Ứng dụng; Kiểm tra
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về web service. Kiểm thử dịch vụ web. Ứng dụng kiểm thử dịch vụ web.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5679
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310256.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310256-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 367,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.