Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mạng thế hệ mới thu thập số liệu phục vụ dự báo thời tiết
Authors: Nguyễn Khắc Hưng
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Dữ liệu; Thu thập; Dự báo thời tiết
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu hiện trạng trạm đo các yếu tố thời tiết, hiện trạng thu thập số liệu phục vụ dự báo thời tiết. Cơ sở lý thuyết truyền thông không dây, cloud computing, nền tảng công nghệ sensor-cloud, đánh giá và so sánh quá trình thu số liệu trạm thời tiết. Xây dựng mô hình ứng dụng.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5681
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310288.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310288-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.