Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về web service và kỹ thuật tích hợp dịch vụ
Authors: Bạch Ngọc Sơn
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Website; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ; các giao thức phổ biến cơ bản, web service, web service composition. Nghiên cứu cải tiến công nghệ. Thử nghiệm và đánh giá
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5682
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310338.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310338-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 276,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.