Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp định tuyến truyền đa đường trong mạng Openflow
Authors: Phạm Mạnh Hà
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Mạng máy tính; Định tuyến; Đường truyền
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mạng khả trình. Giải pháp thực hiện định tuyến đa đường trong mạng openflow. Triển khai hệ thống thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5683
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310347.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310347-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.